Senaste nytt

 

 

 

 

Protokoll från Båtklubbens årsmöte den 25 oktober 2014

 

   Envikens båtklubb, EBK

 

Information om EBK

Medlemsblankett till EBK

Styrelselista

Hamnordning

Anläggningar, ordningsföreskrifter och regler

Stadgar

 

 

 

Arkiv

 

Flaskposten 2014

Flaskposten 2013

Flaskposten 2012

Flaskposten 2011

Flaskposten 2010

Flaskposten 2009

Flaskposten 2007

 

Protokoll

Årsmötesprotokoll 2013

Årsmötesprotokoll 2012
Årsmötesprotokoll 2011

Årsmötesprotokoll 2010

Årsmötesprotokoll 2009

Årsmötesprotokoll 2008

Copyright ® 2009 Enviken.net  

Envikens

SAMFÄLLIGHETSFÖRENING