Områdets skötsel

Områdets skötsel

Vi har en anställd fastighetsskötare i samfälligheten.


Befattningsbeskrivningen för vår medarbetare ser ut så här:


Generellt

Skötsel och underhåll och i förekommande fall reparationer, till- och ombyggnation för anläggningar tillhörande Envikens samfällighet samt periodiskt underhåll av föreningens maskinpark.

Arbete ska i första hand utföras alternativt ledas av fastighetsskötaren. Arbete kan också läggas på annan part på grund av prioriteringar och kapacitetsbegränsningar.

 

Nedan följer en kortfattad beskrivning av det löpande arbetet.

 

Vägar

 

Vår

Nedtagning av vinterkäppar

Lagning av fasta vägmarkeringar

Lagning av hål på grusvägarna

Skrapning av vägarna

Saltning av grusvägarna

 

Sommar

Klippning av vägkanter

Periodisk kontroll av vägnätet

 

Höst

Skrapning av vägarna

Kontroll av och vid behov, reparation av, vägskyltar

Röjning av träd och sly efter vägarna

Påfyllning av sandlådor

Utsättning av vinterkäppar

 

Vinter

Plogning av vägarna enligt beslut samt sandning vid halka

 

Stigar

 

Vår

Påfyllning av bärmaterial vid behov

Lagning av stigar vid behov

Röjning av sly och träd intill stigarna

 

Sommar

Klippning av gräs på stigarna

 

Höst

Röjning av sly och träd intill stigarna

 

Skog och allmänningar

Röjning av sly och träd. Slagning av ängarna sker på sensommaren.

 

Enviksgården

Löpande underhåll av lokalen.

 

Poolen

Uppstartsarbete i maj/juni och därefter löpande tillsyn och kontroll av vattenkemi. Poolen stängs och vintersäkras i augusti.

 

Tennisbanan

Iordningställs i maj/juni arbeten och därefter löpande underhåll.


Strandbadet

Iordningställs på försommaren.

 

Motionsspåret

Löpande underhåll och vid behov görs markarbeten.

 

Lekparken

Löpande underhåll och tillsyn. Säkerhetskontroll utförs varje år med samverkan av kommunen.

 

Gräsklippning

Görs av områden kring poolen, badet, fotbollsplanen, lekparken mm under sommarhalvåret.

 

Uppställningsplats för traktorn samt ris och sly

Området är på grund av säkerhetsskäl inhägnat och är i första hand ämnat för förvaring av ris, sly, grus, sand mm. Traktor och skogsvagn förvaras där.Kontakt


Tomas Arenhammar


073-919 61 08

JÄMFÖRELSE MELLAN EGEN ANSTÄLLD OCH INHYRDA HANTVERKARE


Sammanställning av föreningens medlemsrevisor.Se jämförelsen här