Skog och ängar

Skogs- och ängsmarker (G:a 1)

Vi har 137 ha skog och ängsmarker inom samfällighetens markområde.


Under 2020 har den 12 år gamla skogsvårds/grönområdesplanen uppdaterats av skogsstyrelsen.Grönområdesplanen över skogsmarken på Bergshamra 1:54 gäller för tiden 2020-2030 (10 år).   


Inom skogsområdena bör enligt skogsstyrelsen skötseln vara aktiv men ytterst varsam och
följa grönområdesplanen.

Skogsstyrelsen har indelat planen i 42 olika avdelningar (beroende på biologisk mångfald)
med långsiktig målsättning och förslag till åtgärder inom en period på ca 10 år.


Tänk på att du inte får ta ner träd på vår gemensamma mark! Om det finns träd på allmän mark som står illa ska du ta kontakt mad ansvarig i styrelsen. I övrigt gäller allemansrätten när du utnyttjar vår gemensamma mark.

Ängarna brukas inte men vi slår av dem varje höst.